Porkala udd har under hela den historiska tiden varit en central punkt för sjöfarten på Finska viken. Redan den danska kungen Valdemar II Sejrs farledsbeskrivningar från medeltiden nämner en plats som kallades Purkal. Man for över Finska viken till Estland på det smalaste stället vid Porkala. På ön Rönnskär utanför udden byggdes på 1600-talet en lotsstation och Porkala fyr blev färdig på ön år 1800.

Finska vikens smalaste ställe har genom tiderna varit av militärt intresse. Under första världskriget påbörjade man bestående sjöfästningsbyggen på och utanför udden då Ryssland försökte bygga "Peter den stores sjöfästning" till skydd för den dåvarande huvudstaden St Petersburg. Byggnadsarbetena avbröts av revolutionen och sjöfästningens anläggningar utanför Porkala övergick i det självständiga Finlands ägo.

Den strategiskt centralt belägna udden gav senare namn också åt den sovjetiska marinbasen.