Ordförande Henrik Sandström, Föreningen Nylands friluftsområden

Viceordförande Lena Selén, Igor-museet

Sekreterare Susanne Ekström, Porkkala Travel/SE-Action

Medlemmar:

  • Margareta Hägg, guide
  • Hilkka Toivonen, guide
  • Leena Holm, guide
  • Ari Aaltonen, Patakukko
  • Ann-Marie Åberg, Villa Patron's
  • Pepita Ehrnrooth-Jokinen, Hvitträsk
  • Sonja Bäckman, Igor-museet
  • Rolf Lundström, Charterbus R. Lundström