I Porkala föddes många barn. Ett av dem, redaktör Alla Gorshkova, bor numera i Kexholm. Hon föddes 1946 och hann gå i barnträdgården och dessutom tre klasser i skolan innan området återbördades till Finland år 1956.

Alla minns sin barndoms lekplatser i Jorvas, där man åkte kälkbacke om vintern och simmade i dammbassängen om sommaren. Hennes mamma arbetade på sjukhuset och dottern lämnades i den närbelägna barnträdgården. Alla och hennes barndomsvänner håller fortfarande kontakt med varandra och har goda minnen från tiden i Porkala. De som föddes och har vuxit upp där betraktar fortfarande Porkala som sin barndoms hembygd.

Vilka var de som bodde i Degerby under Parentesen? Många ansikten lever på bilderna från filmrullen som hittades 1956 på Brasis. Vem var hon, den lilla flickan? På Degerby Igor-museets hemsidor får du veta mera om henne.