Endast åtta dagar beviljades för den egentliga evakueringen av området. Det innebar ett väldigt företag, eftersom, förutom nästan 10.000 invånare och deras lösöre, också potatis- och spannmålsskörden liksom en del av höskörden måste bärgas och föras bort. Dessutom evakuerades över 8.000 husdjur från Porkalaområdet.

Det berättas fortfarande om många dramatiska och spännande händelser i samband med evakueringen. Vid tömningen av Kyrkslätts kyrka spelade till exempel konstnären Lennart Segerstråle en speciell och betydande roll. Altartavlan byttes därvid ut mot en stor kolteckning. Detta gav upphov till ett estetiskt och etiskt ställningstagande som höll på att förorsaka en politisk incident. I detta nu finns kolteckningen igen på plats i Kyrkslätts kyrka. Sjundeå järnvägsstation låg inom arrendeområdet men kyrkbyn blev på den finska sidan. Degerby lilla kommun blev så gott som helt och hållet inom arrendeområdet, vilket kom att bli ödesdigert för den framtida utvecklingen.