Porkalaparentesen är ett begrepp som väcker svåra och tunga minnen till liv hos de gamla invånarna i Kyrkslätt, Sjundeå och Ingå. Evakueringen och anläggandet av en militärbas för en främmande makt i hembygden har säkerligen lämnat outplånliga spår i sinnena, men samtidigt har befolkningen också glada upplevelser från tiden när man fick återvända hem och kunde påbörja arbetena med återuppbyggandet.